O FESTIWALU

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu Łódź Czterech Kultur jest bunt. Rozumiany jako negacja status quo, ale też jako pożywka zbiorowej pamięci. Organizatorzy festiwalu zachęcają do rozmowy na ten temat w czasie dwóch paneli dyskusyjnych. Pierwszy poświęcony będzie łódzkim włókniarkom, drugi łódzkiej kontrkulturze.

Spotkanie Włókniarki łódzkie, odbędzie się  12 września o g. 18:00, w Muzeum Fabryki w Manufakturze. Wezmą w nim udział Iwona Chmielewska, autorka picturebooka o historii rodzinnej z Wielką Historią w tle oraz Marta Madejska, kulturoznawczyni przygotowująca książkę o łódzkich włókniarkach. Rozmowa z nimi ma być punktem wyjścia do namysłu nad kobiecą historią Łodzi, zapomnianą, a może nawet wypartą. Łódzkie włókniarki są przecież archetypem buntu polskich kobiet. Strajkowały w 1971 roku, gdy przyjeżdżał do nich sam premier Piotr Jaroszewicz, a potem w sierpniu 1980 roku. Panelowa dyskusja ma przypomnieć ogólną historię robotnic przemysłu łódzkiego.

Dzień później, 13 września o g. 18:00, w Hotelu Grand w Sali Złotej, odbędzie się panel dyskusyjny Kontrkultura łódzka. Co stanowiło o tożsamości tego zjawiska, obejmującego różne  dziedziny kultury? Do dyskusji na ten temat zachęcać będą Jerzy Jarniewicz (poeta, tłumacz i krytyk literacki, anglista, wykładowca akademicki), Tomasz Maślanka (filozof i socjolog kultury, zajmujący się współczesnymi teoriami kultury, teorią społeczną, intelektualną historią Europy oraz historią i teorią kontrkultury) oraz – Piotr Stelmach (dziennikarz i publicysta muzyczny).

Oba spotkania poprowadzi Dariusz Bugalski – poeta, prozaik, dziennikarz radiowej Trójki, wykładowca akademicki. Współzałożyciel Stowarzyszenia Literackiego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Autor tomów poezji i prozy poetyckiej, opowiadań i powieści.

Udział w panelach jest bezpłatny.

Partnerzy wydarzenia:

manufaktura     logo muzeum Fabryki 1     hotel grand