Tylko dla FŁ4K: WFO goes jazzy!

Witold Janiak

 

W minionym roku łódzka Wytwórnia Filmów Oświatowych świętowała 70-lecie istnienia. Z tej okazji Marcin Tercjak i Witold Janiak sięgnęli do jej archiwów, by odkryć przysypany pyłem czasu wyjątkowy fragment łódzkiego dziedzictwa muzyczno-filmowego.

Dorobek Wytwórni to 4500 filmów, zrealizowanych przez kilka pokoleń polskich twórców; wiele tytułów zaliczanych jest dziś do klasyki filmu polskiego.  Obrazy wyprodukowane w Wytwórni zdobyły ponad 1200 nagród na krajowych i zagranicznych festiwalach filmowych.

Ścieżki dźwiękowe filmów pochodzących z WFO to niejednokrotnie prawdziwe perełki. Na przestrzeni lat muzykę do tych produkcji wytwórni tworzyli znakomici kompozytorzy, reprezentujący różne muzyczne style: Krzysztof Komeda Trzciński, Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki, Józef Skrzek, Piotr Hertel, Zbigniew Namysłowski, Ryszard Poznakowski. Kompozycje te na ogół nie były wykonywane koncertowo i dziś funkcjonują jedynie jako ścieżki dźwiękowe filmów oświatowych.

Utwory wybrane przez Witolda Janiaka i Marcina Tercjaka doczekają się podczas Festiwalu swojej estradowej prapremiery w wykonaniu studentów Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Łodzi, wspomaganych przez wykładowców: Witolda Janiaka oraz Marka i Macieja Kądzielów.

__________________________________

6 września_20.00
Radio Łódź, ul. Narutowicza 130